Prace ziemne

Wykonujemy wszelkiego rodzaju prace ziemne koparką m.in. niwelacja oraz podnoszenie terenu, wykonywanie nasypów, prowadzenie prac melioracyjnych, korytowanie terenu.


Wyburzenia

Świadczymy usługi wyburzania i rozbiórki obiektów budowlanych, inżynieryjnych, żelbetowych, rozbiórkę hal murowanych i magazynów przemysłowych. Usuwamy całe konstrukcje lub ich poszczególne części.


Zdejmowanie humusu

Wykonujemy usługę zdejmowania humusu koparką przygotowując teren pod wykop fundamentów lub utwardzenie podłoża. Zgromadzony humus możemy wywieść własnym transportem lub usypać z niego górę.


Wykopy pod fundamenty

Wykonujemy wykopy pod ławy i płyty fundamentowe dla inwestorów rozpoczynających budowę domu, hali magazynu lub innego obiektu budowlanego. Zgromadzoną ziemię możemy wywieść własnym transportem.


Wykopy pod kable, sieci wod-kan

Odpowiedni park maszynowy pozwala nam podejmować się zleceń na wykopy pod kable i przyłącza elektryczne oraz teletechniczne. Podejmujemy się realizacji wykopów pod sieci wodne, wodno-kanalizacyjne i gazowe.


Wykopy liniowe

Wykonujemy wszelkiego rodzaju wykopy liniowe pod kable elektryczne, gazociągi, rurociągi, odwodnienia, światłowody, kable telekomunikacyjne.


Wykopy pod szamba

Posiadamy doświadczenie w wykonywaniu wykopów pod szamba i oczyszczalnie biologiczne. Prawidłowo przygotowany wykop pod zbiornik pozwali uniknąć późniejszych ewentualnych poprawek.


Budowa dróg szutrowych

Zlecenia budowy dróg szutrowych wykonujemy kompleksowo. Rozpoczynamy od korytowania pasa drogi, uzupełnienia go odpowiednim kruszywem oraz zagęszczenia walcem.


Zagęszczanie terenu walcem

Świadczymy usługi zagęszczania terenu walcem, pod drogi, place wykładane kostką brukową lub asfaltem oraz tereny budowy. Stabilne i dobrze utwardzone podłoże pozwala osiągnąć pożądaną nawierzchnię do dalszych prac budowlanych.


Transport żwiru, piasku, humusu

W naszej flocie maszynowej posiadamy samochody dostawcze z wywrotka. Świadczymy usługi w zakresie transportu piasku, żwiru i innych materiałów sypkich na terenie Żurawiny i okolic.